“วันสำคัญของคุณ… คือวันสำคัญของเรา
ขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในวันของคุณ”