“ขอขอบคุณบ่าวสาวและทีมงาน ที่มาใช้สถานที่ Punwa Studio เพื่อเก็บภาพแห่งความรักนะคะ”